Bình tạo nước kiềm ion, khử clo BlueQQ

1,690,000₫

13%
 Máy lọc nước Kangen ANESPA DX

Máy lọc nước Kangen ANESPA DX

68,000,000₫

78,000,000₫

16%
 Máy lọc nước kangen JRII

Máy lọc nước kangen JRII

57,000,000₫

68,000,000₫

14%
 Máy Lọc Nước Kangen Leveluk K8 Nhật Bản

Máy Lọc Nước Kangen Leveluk K8 Nhật Bản

125,000,000₫

145,000,000₫

11%
 Máy Lọc Nước Kangen Leveluk SD501 Nhật Bản

Máy Lọc Nước Kangen Leveluk SD501 Nhật Bản

97,500,000₫

109,000,000₫

12%
 Máy Lọc Nước Kangen Leveluk SD501 Platinum

Máy Lọc Nước Kangen Leveluk SD501 Platinum

105,000,000₫

119,000,000₫

8%
 Máy Lọc Nước Kangen Super 501

Máy Lọc Nước Kangen Super 501

154,000,000₫

168,000,000₫