Rụng tóc

Rụng tóc làm mất đi vẻ đẹp của mái tóc,làm sao để tránh chứng rụng tóc. Những nguyên nhân rụng tóc phỗ biến duy nhất chỉ có tại Vitamia