Hói đầu

Hói đầu ở các tất cả các độ tuổi là mối đe dọa lớn cho sức khỏe. Một số người hói đầu do gen di truyền, một số người hói đầu do các biểu hiện của bệnh tật..